Bonus: Rozcvička

Behať bez rozcvičenia sa síce dá, no pravdepodobne časom zistíte, že to úplne rozumné to nebolo. Naučíme vás, ako na dynamickú rozcvičku a podrobne vysvetlíme jednotlivé prvky bežeckej abecedy. Vaše zdravie aj bežecká technika to ocenia!